Доброго коня хвалят не за силу, а за его качества.

Доброго коня хвалят не за силу, а за его качества.